Procés selectiu per cobrir un lloc de peó/na de la brigada municipal (fins a cobertura de plaça)

14-Maig-2024

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs i la col·laboració del SOIB, per cobrir temporalment un lloc de peó/na de la brigada municipal que es troba actualment vacant i inclòs en el procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. La durada del contracte que s’ofereix en aquest procés de selecció és fins a la incorporació del personal que hagi assolit el lloc de feina a través del procés d’estabilització.

Per ésser admeses en el procés de selecció, les persones interessades s’han d’inscriure omplint el formulari que es troba dins l’oferta publicada al portal del SOIB (número d'oferta 04 2024 001955). Termini d’inscripció: 9 d’abril de 2024.

Finalitzat el termini d’inscripció, l’Ajuntament de Consell es posarà en contacte amb elles mitjançant correu electrònic, sempre i quan la persona aspirant no hagi manifestat el contrari, perquè en primera instància facin arribar els documents que acrediten complir els requisits per participar en el procés de selecció.