Procés selectiu per cobrir un lloc de peó/na de la brigada municipal (per circumstàncies de la producció, durada 6 mesos)

14-Maig-2024

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs i la col·laboració del SOIB, per cobrir temporalment un lloc de peó/na de Brigada Municipal per circumstàncies de la producció durant sis mesos, atès a la necessària realització, amb caràcter exhaustiu, de tasques de neteja i de jardinera durant el període estival al municipi de Consell.

Per ésser admeses en el procés de selecció, les persones interessades s’han d’inscriure omplint el formulari que es troba dins l’oferta publicada al portal del SOIB (número d’oferta: 04 2024 001994). Termini d’inscripció: 11 d’abril de 2024.

Finalitzat el termini d’inscripció, l’Ajuntament de Consell es posarà en contacte amb les persones mitjançant correu electrònic, sempre i quan la persona aspirant no hagi manifestat el contrari, perquè en primera instància facin arribar els documents que acrediten complir els requisits per participar en el procés de selecció.