Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació InternacionalAjuntament de Consell
Major, 3
07330 - Consell

Fax: 971-622536
Telèfon: 971-622031
Telèfon: 971-622095
Correu electrònic: ajuntament@ajconsell.net

Source URL: https://www.ajconsell.net/fons-mallorqui-de-solidaritat-i-cooperacio-internacional