#JoTambéJoTampoc

23-Abril-2022

L'ajuntament de Consell posa en marxa un programa d'atenció psicosocial per a joves que hagin vist el seu benestar emocional afectat per diferents circumstàncies (estudis, parella, relacions familiars, etc.).

L'objectiu principal d'aquest nou servei és la cura emocional, personal i social dels joves, que els permeti afrontar millor la seva situació, facilitar-ne l'adaptació a les noves circumstàncies i millorar-ne la qualitat de vida, proporcionant eines per a la gestió d'emocions com l'ansietat, l'estrès i la frustració.