Salutació del Batle





Portal de Transparència





Organigrama





Serveis





Tràmits i Documents





Enllaços d´interès





Guia urbana





Contacte





Mapa de la web



Inici / Documents interès

 Carpetes




Adaptació de les NNSS de Consell al Pla Territorial de Mallorca

Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric del municipi de Consell

Modificació puntual de les NNSS

Normes Subsidiàries


Coordenades UTM 31N ETRS89: 483985, 4390982 m. @2016 Ajuntament de Consell. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades