Salutació del Batle

Portal de Transparència

Organigrama

Serveis

Tràmits i Documents

Enllaços d´interès

Guia de carrers

Contacte

Mapa de la webCercador d'Anuncis i ContractesCercar
Últims expedients:

30 expedients a 3 pàgines
ver 10 20 30 todos expedients per pàgina

Adquisició d'un vehicle 100% elèctric per a ser assignat al servei de policia local

Tipus de contracte: Subministraments
Servei de neteja de les vies públiques urbanes del terme municipal de Consell

Tipus de contracte: Serveis
Pavimentació amb aglomerat asfàltic carrers Sant Bartomeu i Fiol

Tipus de contracte: Obres
Projecte de xarxa de recollida d’aigües pluvials i pavimentació amb aglomerat asfàltic en vies públiques del terme municipal de Consell

Tipus de contracte: Obres
Projecte de construcció de sala de juntes al Pavelló

Tipus de contracte: Obres
Projecte de substitució de canonada d’aigües fecals de la carretera Alcúdia

Tipus de contracte: Obres
Reforma interior de local en planta baja para uso asistencial

Tipus de contracte: Obres
Pavimentació amb aglomerat asfàltic en vies públiques del T.M. de Consell (carrers dels Vinyaters, Rei Jaume II, Metge Miquel Rotger, Gastó de Montcada, Joan Bestard, Muntanya i Jafuda Cresqués)

Tipus de contracte: Obres
Recogida, conducción y descarga de aguas pluviales en el camí de Muntanya

Tipus de contracte: Obres
Adquisició vehicle furgó elèctric amb capacitat mínima de 3.4 M3

Tipus de contracte: Subministraments

CONCURSOS PÚBLICSContracte "Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'escoleta infantil municipal"
Data publicació web: 13/08/2010


Instal·lació d'una xarxa d'aigües pluvials al c/ Masnou
Data de publicació a la web: 06/04/2010


Contracte de subministrament “Vehicle transformat i adaptat per a l’adscripció a la Policia Local”
Data de publicació a la web: 27/10/2009


Contracte d’instal•lació de plaques fotovoltaiques al pavelló municipal.
Data de publicació a la web: 13/10/2009


Contracte d'obres "Ampliació polisportiu municipal".
Data de publicació a la web: 10/03/2009


Contracte d'obres "Construcció d'un mur de contenció i embelliment del Punt Verd".
Data de publicació a la web: 06/03/2009


Contracte d'obres "Eliminació de barreres arquitectòniques a la Casa Consistorial"
Data de publicació a la web: 04/03/2009


Contracte d'obres "Ampliació del C.P. Bartomeu Ordines"
Data de publicació a la web: 03/03/2009
Coordenades UTM 31N ETRS89: 483985, 4390982 m. @2016 Ajuntament de Consell. Reservats tots els drets.
Avís Legal / Protecció de dades