Saludo del alcalde

Servicios

Trámites y documentos

Enlaces de interés

Agenda

Consell en la prensa

Callejero

Contacto

Mapa de la web

Buscador de personas
Unidad

Cargo

Nombre

buscar

 Formulario de contacto
Desde este espacio queremos mejorar nuestra comunicación diaria con ustedes, sentirnos más cerca, comprender sus problemas, aclarar sus dudas y escuchar sus sugerencias. Ayúdenos a dar cada día un mejor servicio.

Nombre
Apellidos
Población
Pais
Teléfono
correo electrónico
Asunto
Mensaje
Usted dispone de caracteres
Enviar


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona titular queda informada de forma inequívoca i precisa, i autoritza expressament l’Ajuntament de Consell perquè a través d’un fitxer del qual és responsable pugui recollir i tractar de forma automatitzada les dades que s’inclouen al formulari, que s’ha d’emplenar necessàriament per poder realitzar el manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica entre la persona titular i l’Ajuntament.

La persona titular autoritza de manera expressa que les seves dades siguin tractades per poder-li remetre a través de diferents mitjans enviaments d’informació sobre activitats i novetats organitzades per l’Ajuntament.

Finalment, la persona titular pot denegar el consentiment anteriorment facilitat, així com exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades recollides al fitxer, de conformitat amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i per fer-ho efectiu hauran de comparèixer a les dependències municipals, situades a la Plça. Major, 3 – 07330 Consell.

Coordenadas UTM 31N ETRS89: 483985, 4390982 m. @2009 Ayuntamiento de Consell. Reservados todos los derechos.
Aviso Legal / Estadísticas